GRANTOVÁ PŘIHLÁŠKA
 
Vyplní NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU:
Pořadové číslo: Skupina projektů: Region: Cílová skupina:
 
Vyplní ŽADATEL:
Název organizace:
 
Adresa:
 
Telefon:
   
Fax: 
PSČ
E-mail:
   
www stránka:
IČO
Řešitel projektu:
 
Tel.
Název projektu:
 
Kategorie projektu:
   
Označení a název cílové skupiny:
Výše žádaného grantu:
     
Slovy:
Bankovní spojení:
  /
 
Činnost organizace: (představte stručně Vaši organizaci, podrobně rozveďte v příloze) 
Obsah projektu: (uveďte stručně cíl/e projektu, podrobně rozveďte v příloze)
Přílohy k žádosti (počet a obsah příloh):
 
Datum:            Podpis žadatele: ..............................................
 
Tuto přihlášku lze tisknout jak vyplněnou tak prázdnou a potvrzenou zaslat na:
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU, PO BOX 460, 660 60, Brno-město
VYTISKNOUT