VLASTNÍ PROJEKTY NADACE


Projekt Zpívání pro zdraví
Zlepšení psychosomatického stavu chronicky nemocných a seniorů


Dobrá psychická kondice je základem dobrého fyzického zdraví. Chronicky nemocní a senioři, kteří mají též spoustu chronických nemocí, trpí především nedostatkem sociálních kontaktů. Mnozí z nich berou proto návštěvu lékaře jako způsob "svého druhu" sociálních kontaktů.

Nadace Zdraví se proto rozhodla pro dotaci ve formě úhrady dvou divadelních představení v divadle Radost v Brně pro 250 osob v celkové hodnotě 30 000 Kč. Lístky jsme zdarma distribuovali klubům důchodců města Brna, dále členkám sdružení Roska, Diana, Klubu Parkinson Brno a dalším organizacím poskytujícím sociální a zdravotních služby pro cílovou skupinu projektu v Brně a okolí. Jednalo se o představení Malované na skle a Husovické Betlém v měsíci říjnu a prosinci. Obě představení byla uskutečněna ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno a jako moderátor představení uváděla redaktorka Marcela Vandrová. Představení byla plně obsazena a zaznamenali jsme mnoho pozitivních ohlasů nejen na našem e-mailu, ale i v regionálním tisku.

Na základě pozitivních zkušeností s divadelním projektem jsme se rozhodli pro další psychosociální projekt s názvem Zpívání pro zdraví v celkové hodnotě 38 000 Kč. Ve spolupráci s cimbálovou muzikou pod vedením Václava Kováříka se na konci roku uskutečnilo první Zpívání pro zdraví v sále Břetislava Bakaly, které bylo následující den vysíláno v plném znění v Českém rozhlase Brno. Vstup pro všechny pozvané účastníky z výše uvedených cílových skupin byl zdarma. Díky kapacitě sálu (450 osob) jsme prostřednictvím Čs. Rozhlasu mohli oslovit navíc i širokou veřejnost handicapovaných spoluobčanů. Celý pořad byl koncipován tak, aby zvedl nejen náladu, ale podnítil i aktivní zapojení (zpěv) přítomných. Byl to dle účastníků nejkrásnější dárek k Novému roku. Celý projekt měl velký úspěch a odezvu i v odborných kruzích praktických lékařů.