Zápis

z jednání správní a dozorčí rady NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
,
konaného dne 17.10.2019 v Brně, na ul. Klatovská 606/3

Přítomni:  
 
 • MUDr. Danuše Spohrová, předsedkyně správní rady nadace
 • Marie Odehnalová, člen správní rady
 • Blanka Veselá, člen správní rady
 • Ladislav Keprt, předseda dozorčí rady
 • Ing. Tomáš Spohr, člen dozorčí rady
 • Dana Resová, člen dozorčí rady


 • Program jednání:
    1. Zahájení
  1.1 Jednání správní a dozorčí rady nadace zahájila MUDr. Spohrová konstatováním, že jsou přítomni výše uvedení členové správní rady a dozorčí rady a jsou schopni usnesení.
  1.2 Ověřovatelem zápisu z jednání byla zvolena paní Odehnalová, zapisovatelem MUDr. Spohrová

  2. Schválení grantů na r. 2019 - II. kolo
  Na základě vypsaného grantového řízení ke dni 31.8.2019 obdržela nadace 35 grantových přihlášek
  .

  Nevybraným žadatelům nebude sdělován výsledek rozhodnutí správní rady.

  Prostředky
  ve výši 265 754,- Kč byly rozděleny následujícím způsobem:

    1.
  Jiří Jílek, Drnovice
  Příspěvek na mechanický invalidní vozík
  30 000 ,-
    2.
  Marcela Ostrožiková, Uherské Hradiště
  Rehabilitace v ComplexTherapy Zlín pro dceru Terezku
  10 000,-
    3.
  Markéta Mišáková, Huštěnovice
  Canisterapie pro domovy pro seniory a mateřské školy
  6 000,-
    4.
  Moravskoslezský kruh, z.s.
  Trávníky 12, 613 00 Brno
  IČ 26618761
  Příspěvek na zajištění vydání publikace "kalendář pro pečování, oddech a zamyšlení" pro seniory
  20 000,-
   

  5.
  UNIE ROSKA - eg. org. ROSKA JIHLAVA, z.p.s.
  Březinova 136, 586 01 Jihlava
  IČ 75072769

  Rekondiční a rehabilitační pobyt 6.11.2019 ve Vršovské Bráně

  15 000,-
    6.
  KLUB DIANA - sdružení onkologicky nemocných a přátel, z.s.
  Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
  IČ 15548376
  Rekondiční pobyt v penzionu Šance ve Frýdlantu 7. - 14.9.2019

  10 000
  ,-
    7.
  Pavel Korušta, Beroun - Závodí
  Přídavný motor k mechanickému vozíku
  20 000,-
    8.
  Svépomocná společnost Mlýnek, z.s.
  Nádražní 1110/4, 702 00 Ostrava 2
  IČ 01821504
  Příspěvek na rekondiční pobyt duševně nemocných 13.-17.7.2019
  20 000,-
    9.
  Unie ROSKA, reg. org. ROSKA Brno - město, z.p.s.
  Srbská 2741/53, 612 00 Brno
  IČ 64331016

  Roskiáda v Nymburku 13.-15.9.2019ř
  20 000,-
    10.
  PES PRO TEBE, z.s., Malířská 13, 170 00 Praha 7 - Bubeneč
  IČ 266990458
  Příspěvek na asistenčního psa Scoby pro Zdenečka
  15 000,-
    11.
  SEN Plus, z.s., Francouzská 6022/1, 708 00 Ostrava - Poruba
  IČ 68308931
  Příspěvek na vzdělávací činnost "Zrozen k přirozené chůzi - 2019"
  18 060,-
   
  12.
  Vojtěch Schwarz, Střelice u Brna
  Neurorehabilitační program REHABASIC v Klimkovicích
  pro syna Vojtěcha
  20 000,-
   
  13.
  Štefan Šprlák, Praha 6
  Příspěvek na bezmotorový rehabilitační přístroj Rotren Solo X

  18 342,-

    14.
  Borůvka Praha, o.p.s.,
  V pevnosti 4, 128 41 Praha 2 - Vyšehrad
  IČ 67985351
  Příspěvek na rehabilitace pro tělesně postižené
  28 000,-
      15.
  Pavlína Čachová, Brno
  Příspěvek na podpůrnou léčbu revmatoidní artitidy
  12 000,-
     

   
  kliknutím zvětšíte foto