Zápis

z jednání správní a dozorčí rady NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
,
konaného dne 7.9.2017 v Brně, na ul. Klatovská 606/3

Přítomni:  
 
 • MUDr. Danuše Spohrová, předsedkyně správní rady nadace
 • Marie Odehnalová, člen správní rady
 • Blanka Veselá, člen správní rady
 • Ladislav Keprt, předseda dozorčí rady
 • Ing. Tomáš Spohr, člen dozorčí rady
 • Dana Resová, člen dozorčí rady


 • Program jednání:
    1.   Zahájení
  1.1 Jednání správní a dozorčí rady nadace zahájila MUDr. Spohrová konstatováním, že jsou přítomni výše uvedení členové správní rady a dozorčí rady a jsou schopni usnesení.
  1.2 Ověřovatelem zápisu z jednání byla zvolena paní Odehnalová, zapisovatelem MUDr. Spohrová.

  2.   
  Schválení grantů na r. 2017 - II. kolo
  Na základě vypsaného grantového řízení ke dni 30.8.2017 obdržela nadace 47 grantových přihlášek
  .

  3.   Nevybraným žadatelům nebude sdělován výsledek rozhodnutí správní rady.

  Prostředky
  ve výši 318 764,- Kč byly rozděleny následujícím způsobem:

    1.
  Ruka pro život, o.p.s., Praha
  IČ 27017699
  Příspěvek na nákup sportovního vybavení pro klienty
  15 000,-
    2.
  Lukáš Vácha, Sulice

  Příspěvek na invalidní vozík od firmy OTTOBOCK
  15 560,-
    3.
  Ladislav Dostál, Vysoké Mýto

  Příspěvek na mechanický invalidní vozík od firmy Sivak
  10 000,-
    4.
  Petra Slavíková - Rychlá, Jihlava
  Příspěvek na mechanický vozík od firmy Ottobock
  21 499,-
   

  5.
  ROSKA Jihlava, reg. organizace Roska Jihlava z.p.s.
  IČ 75072769
  Příspěvek na národní konferenci 6.10.2017 v Olomouci

  6 060,-
    6.
  Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.
  IČ 69722595
  Doprava handicapovaných dětí do stacionáře Vlaštovka

  10 000
  ,-
    7.
  NADĚJE pobočka Brno, Ptašinskébo 13, 602 00 Brno
  IČ 00570931
  Příspěvek na polohovatelné křeslo pro klienty Domu naděje Brno - Vinohrady
  16 000,-
    8.
  Kamil Šlancar, Litovel

  Cvičební stroj Motomed Viva pro syna Kamila
  18 000,-
    9.
  Eva Petrová, Křenovice u Slavkova
  Elektrická polohovací postel Burmeier Armina III
  21 990,-
    10.
  Pavlína Čachová, Brno

  Příspěvek na rekondiční obyt pro chronicky nemocné
  10 000,-
    11.
  Domácí hospic Vysočina, Vratislavovo nám. 115, 592 31 Nové Město na Mor.
  IČ 70803978
  Příspěvek na el. Polohovací lůžko
  30 755,-
   
  12.
  Jitka Paclíková, Krásné

  Příspěvek na výuku léčebných metod po alergiky, astmatiky, chronicky nemocné
  10 000,-
   
  13.
  Kryštof Slačálek, Nezdenice

  Příspěvek na Klimtherapy pro syna Kryštofa
  20 000,-
    14.
  EkoCentrum Brno, Písečník 94, 614 00 Brno
  IČ 44991029
  Oprava a údržba mobiliáře Stezka zdraví Brno- Lelekovice
  14 000,-
    15.
  Sportovní klub vozíčkářů Ostrava
  Varenská 3098/40a, 702 00 Ostrava
  IČ 63025582
  Příspěvek na sportovní aktivity
  10 000,-
    16.
  Cimbálová muzika BURČACI, pod vedením F. Ilíka
  Uherské Hradiště - Míkovice
  Zpívání pro zdraví
  10 000,-
    17.
  Cimbálová muzika M. Miltáka
  Strážnice
  Zpívání pro zdraví
  8 000,-
    18.
  Milan Kuchař Brno
  Podpora pro chronicky nemocné
  30 000,-
    19.
  Františka Vycudilíková Uh. Hradiště
  Podpora pro chronicky nemocné
  20 000,-
    20.
  Dětský soubor Danájek
  Strážnice
  Zpívání pro zdraví
  5 400,-
    21.
  Klub Stomiků Brno
  Zpívání pro zdraví
  2 000,-
    22.
  DIANA, sdružení onkologicky nemocných a přátel, Brno
  Zpívání pro zdraví
  1 500,-
    23.
  MO Svazu důchodců Brno - Žabovřesky
  Zpívání pro zdraví
  3 000,-
     

   
  kliknutím zvětšíte foto