Zápis

z jednání správní a dozorčí rady NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
,
konaného dne 11.10.2018 v Brně, na ul. Klatovská 606/3

Přítomni:  
 
 • MUDr. Danuše Spohrová, předsedkyně správní rady nadace
 • Marie Odehnalová, člen správní rady
 • Blanka Veselá, člen správní rady
 • Ladislav Keprt, předseda dozorčí rady
 • Ing. Tomáš Spohr, člen dozorčí rady
 • Dana Resová, člen dozorčí rady


 • Program jednání:
    Zahájení
  Jednání správní a dozorčí rady nadace zahájila MUDr. Spohrová konstatováním, že jsou přítomni výše uvedení členové správní rady a dozorčí rady a jsou schopni usnesení.
  1.2 Ověřovatelem zápisu z jednání byla zvolena paní Odehnalová, zapisovatelem MUDr. Spohrová

  Schválení grantů na r. 2018 - II. kolo
  Na základě vypsaného grantového řízení ke dni 31.8.2018 obdržela nadace 47 grantových přihlášek
  .

  Nevybraným žadatelům nebude sdělován výsledek rozhodnutí správní rady.

  Prostředky
  ve výši 365 443,- Kč byly rozděleny následujícím způsobem:

    1.
  Radoslava Vorlíčková, Nové Město n. Metují
  Příspěvek na úhradu soc. služeb ve stacionáři NONA pro syna
  20 000,-
    2.
  Markéta Lukášíková, Zlín

  Pohybová terapie TheraSuit pro dceru Markétu
  15 000,-
    3.
  Jan Kratochvíl, Brno

  Rehabilitační pobyt Lázně Kostelec
  20 000,-
    4.
  Unie ROSKA - reg. org. ROSKA JIHLAVA, z.p.s.
  Březinova 136, 586 01 Jihlava
  IČO 75072769
  Rekondiční a rehabilitační pobyt v Bystrém
  15 000,-
   

  5.
  Adam Šimonek, České Budějovice

  Pořízení odolné protézy proti vodě

  20 000,-
    6.
  Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
  Štefánikova 15, 695 01 Hodonín
  IČO 69722595
  Doprava handicapovaných dětí do stacionáře Vlaštovka

  10 000
  ,-
    7.
  Podmanická Marie, Moravská Třebová

  Příspěvek na doplatek na léky
  3 000,-
    8.
  Leona Hlaváčová, Srubec

  Příspěvek na invalidní vozík Individual Plus od fy Ultina Č. Budějovice
  20 000,-
    9.
  Anna Šmídová, Veselí nad Moravou
  Reha Motion lázně Klimkovice

  13 648,-
    10.
  Pavlína Čachová, Brno

  Příspěvek na lektorský kurz pánevního dna
  15 000,-
    11.
  Pes pro Tebe, z.s., Malířská 13, 170 000 Praha 7
  IČ 26990458
  Předávací péče a odborné konzultace pro Františka Podlouckého
  10 000,-
   
  12.
  Valerie Odrobinová, Praha 9

  Podpora zdravého životního stylu
  10 000,-
   
  13.
  Natálie Odrobinová, Praha 9

  Podpora zdravého životního stylu
  10 000,-
    14.
  Jakub Paclík, Sněžné na Moravě
  Příspěvek na rehabilitační a rekondiční pobyt pro chronicky nemocné
  20 000,-
    15.
  Jiří Paclík, Sněžné na Moravě

  Příspěvek na rehabilitační a rekondiční pobyt pro chronicky nemocné
  20 000,-
    16.
  Národní ústav pro autismus, z.ú.
  V Holešovičkách 593/1A, 182 00 Praha 8
  IČ 26623064
  Rozšíření aktivit pro osoby s autismem - bublinkový válec
  27 995,-
    17.
  Lukáš Kosina, Zlín
  Speciální rehabilitace TheraSuit ve Zlíně
  24 000,-
    18.
  Ryzáček, z.s., Vyšehorky 16, 789 85 Líšnice
  IČ 27042863
  LePrKon - léčba prostřednictvím koně
  15 000,-
    19.
  NADĚJE, pobočka Zlín, Okružní 5550, 760 05 Zlín
  IČ 00570931
  Obnova sedacího nábytku v Domě pokojného stáří Naděje Zlín - Polohovací křeslo Elysse
  22 800,-
    20.
  Milada Bartošová, Brno 16

  Příspěvek na spec. rehabilitaci po komplikované zlomenině končetin
  30 000,-
    21.
  KLUB DIANA, Sdružení onkologicky nemocných,
  Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
  IČ 15548376
  Zpívání pro zdraví 4.10.2018
  1 500,-
    22.
  UNIE ROSKA reg. org. Roska Brno-město, z.p.s.
  Srbská2741/53,612 00 Brno
  IČ 64331016
  Zpívání pro zdraví 4.10.2018
  500,-
    23.
  KLUB STOMIKU Brno z.s., Pavlovská 9, 623 00 Brno
  IČ 00216321
  Zpívání pro zdraví 4.10.2018
  2 000,-
    24.
  Jan Odrobina, Mělník
  Rekondiční pobyt nemocného dítěte
  20 000,-
     

   
  kliknutím zvětšíte foto