"Péče o zdraví jednotlivce = spokojenost celé společnosti"

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU

Klatovská 606/3, 602 00 Brno, PO BOX 1, 601 00 Brno,  TEL.: 603 420 526
IČO: 65348273
N A D A C E   Z D R A V Í   P R O   M O R A V U